COÖRDINATOR DIVERSITEIT EN INCLUSIE

INFORMATIE

Bedrijf Rijksoverheid
Geplaatst op 28/05/2021
Standplaats Den Haag
Werklocatie Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Aantal uren per week 36 uur
Dienstverband Tijdelijk
Carriereniveau Ervaren/Midcareer
Opleidingsniveau WO

FUNCTIEOMSCHRIJVING


Coördinator diversiteit en inclusie
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Functieomschrijving

Diversiteit en inclusie is een van de onderdelen van onze ontwikkelagenda en wordt door vele handen gedragen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag is er de afgelopen jaren in geslaagd om een meer diverse en inclusieve organisatie te worden. Tegelijkertijd vraagt daadwerkelijk divers en inclusief zijn een lange adem, zeker om dit steviger te verankeren in de organisatie. Hier ga jij als coördinator diversiteit en inclusie bij helpen.

Diversiteit en inclusie (D&I) is onderdeel geworden van meerdere sturingsinstrumenten, zoals werving en selectie, het jaarplan en de P-cyclus. Ook worden er meerdere activiteiten georganiseerd die het bewustzijn en kennis over de vraagstukken rondom D&I binnen de organisatie vergroten. Hiervoor is onder meer het Inclusie Leerhuis ingericht. Maar we willen meer stappen zetten. In Den Haag en op de posten, ingebed in de lijn en centraal voldoende ondersteund, en als een integraal onderdeel van het werk en de cultuur. Daarom wordt met een — door de bestuursraad vastgesteld — meerjarig actieplan gewerkt. Ook interdepartementale samenwerking en uitwisseling van ervaringen en expertise zijn van groot belang op de brede D&I-agenda.

Diversiteit begint met werving en wordt voortgezet door opleiding en doorstroom. Inclusie betekent dat iedereen die bij Buitenlandse Zaken (BZ) werkt zich volwaardig deel van de organisatie voelt en er tot zijn/haar/hun recht komt. Het thema is veelomvattende, ingewikkelde materie, die vraagt om inhoudelijke expertise. Ook is het een kwestie van organisatieontwikkeling. Daarom is er in het D&I-werkveld bij BZ een mix van personen werkzaam, die gezamenlijk brede en diepe kennis hebben van de BZ-organisatie en beschikken over gerichte expertise op het gebied van D&I. Dit zijn ook personen die zich op alle niveaus binnen de organisatie uit durven te spreken en uit eigen ervaring en observatie de uitdagingen begrijpen, zowel in Den Haag als op de posten.

Bij de hoofddirectie Personeel en Organisatie is een team samengesteld met collega’s van verschillende afdelingen waarin alle competenties samenkomen. Het team is verantwoordelijk voor het bevorderen van de uitvoering van het actieplan D&I, het ondersteunen van leidinggevenden op D&I-gebied en het onderhouden van contacten binnen en buiten de organisatie. Het is geen formeel team en er is dus geen sprake van lijnverantwoordelijkheid. Als coördinator ben je de expert op het gebied van D&I en zorg je voor de inhoudelijke en operationele aansturing op dit thema, met het managementteam van de hoofddirectie Personeel en Organisatie als sparringpartner. Het team bestaat verder uit een strategisch adviseur, een expert op het gebied van opleiding en training (Inclusie Leerhuis) en een coördinator Participatie (voor mensen met een arbeidsbijzonderheid).

Jouw taken

 • Alle activiteiten bij de hoofddirectie Personeel en Organisatie die gericht zijn op het thema Diversiteit & Inclusie met elkaar te verbinden en hier regie op voeren.
 • Brede expertise bijhouden en via interne en rijksbrede samenwerking uitdragen, en toepasbaar maken. Hiervoor verdiep je je eigen kennis en inzichten over diversiteit en inclusie, discriminatie en dominante en onzichtbare patronen.
 • Samen met de strategisch adviseur complexe en eventueel gevoelige onderwerpen op het gebied van D&I binnen de organisatie adresseren en een goede bespreking en aanpak vormgeven (zoals bijvoorbeeld een onderzoek in het kader van racisme).
 • Vraagbaak, antenne en adviseur zijn voor de hoofddirectie en de BZ-organisatie.
 • Contactpersoon zijn voor partijen buiten de hoofddirectie wiens werk raakt aan het thema Diversiteit & Inclusie. Denk aan de coördinator veilige werkomgeving, de coördinator integriteit, en de diverse werknemersvertegenwoordigingen.
 • Relevante HR-processen die bijdragen aan een meer sociaal veilige, diverse en inclusieve werkomgeving monitoren en eventueel laten aanpassen.
 • Scherp monitoren of het thema D&I ingebed wordt en blijft in HR-instrumenten zoals arbeidsmarktcommunicatie, werving en selectie, benoemingen, de gesprekscyclus, de P-schouw, de strategische personeelsplanning en de meerjarige personeelsplanning.
 • Zorgen dat collega’s binnen de hoofddirectie Personeel en Organisatie het thema D&I meenemen in hun denken en handelen (cultuuromslag).
 • Levensfasebewust HR-beleid ontwikkelen en voorstellen doen voor diversiteit op loopbaanpaden en zichtbaar talentmanagement.
 • Beleid ontwikkelen dat gericht is op het creëren van een inclusieve en veilige werkplek voor de diverse doelgroepen, waardoor onder meer LHBTIQ+-medewerkers, medewerkers met een andere culturele achtergrond of met een arbeidsbijzonderheid. En een werkplek waar mannen en vrouwen gelijke kansen krijgen om hun talent maximaal te kunnen ontwikkelen en in te zetten.
 • In samenwerking met de Academie voor Internationale Betrekkingen (het opleidingsinstituut van Buitenlandse Zaken), bijdragen aan het laten (door)ontwikkelen van trainingen en overige instrumenten voor doelgroepen (onder andere in het kader van gender, culturele diversiteit en medewerkers met een arbeidsbijzonderheid).
 • In samenwerking met de academie bijdragen aan het laten (door)ontwikkelen van trainingen en overige instrumenten voor leidinggevenden en teams om op teamniveau in gesprek te gaan over en te werken aan een diverse en inclusieve werkomgeving.
 • Verantwoordelijk zijn voor de BZ-bijdrage aan monitors als de Workplace Pride Global Benchmark Survey en Talent naar de Top.

Game Based Assessment
Voor deze vacature vragen we je een GBA te maken. Wat betekent dat? Met behulp van een GBA speel jij verschillende spellen en kunnen wij zien of jij over de competenties en/of vaardigheden beschikt die nodig zijn om de functie goed te kunnen vervullen. Het leuke is dat je na het afronden van het GBA ook een mooi rapport krijgt! Nadat je jouw sollicitatie hebt afgerond, ontvang je vanzelf een uitnodiging met een link naar het assessment. Je hebt tot 48 uur na het sluiten van de vacature om het assessment af te ronden. Jouw resultaat wordt na afloop met het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) gedeeld. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je account te verwijderen. Dan is het resultaat van het GBA niet meer zichtbaar voor BZ.

Functie-eisen

 • Je hebt een universitaire opleiding afgerond of je hebt aantoonbaar wo-niveau.
 • Je hebt ervaring met het realiseren van cultuur- en gedragsverandering en aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van en uitvoering geven aan beleid op het thema diversiteit en inclusie.
 • Je kunt functioneel sturing geven aan collega’s en externe partners.
 • Je hebt kennis op basis van gevolgde leergangen en/of trainingen op het gebied van diversiteit en inclusie.
 • Je hebt kennis over de wettelijke bepalingen (Arbowet, Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de Algemene verordening gegevensbescherming) en relevante jurisprudentie of bent bereid je die op korte termijn eigen te maken.
 • Je bent een ervaren netwerker, wat betekent dat je al beschikt over een professioneel (D&I-)netwerk en kunt werken aan goede relaties met collega’s en externe partners.
 • Je hebt ervaring in het ontwikkelen en implementeren van HR-beleid.
 • Je hebt ervaring in het leggen van verbindingen, zowel tussen mensen als op de inhoud. Je bent een samenwerker in hart en nieren.
 • Je gaat altijd op zoek naar de dialoog en weet mensen te empoweren.
 • Je hebt durf en geduld en laat je niet uit het veld slaan bij tegenslag.
 • Je toont empathie en toewijding en weet te verbinden.
 • Je bent veelzijdig en creatief en komt met nieuwe oplossingen, ideeën en invalshoeken om doelstellingen te realiseren.
 • Je gaat voor resultaat en communiceert zowel mondeling als schriftelijk helder en overtuigend.

Arbeidsvoorwaarden
Salarisniveau
: schaal 13
Salarisomschrijving: Je salaris is afhankelijk van je kennis en ervaring. Voor collega’s binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband is alleen een detachering mogelijk.
Maandsalaris: Min €4.281 – Max. €6.419 (bruto)
Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Contractduur: 7 jaar
Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden
Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt uitsluitend solliciteren via de button ’direct solliciteren'.
 • De selectieprocedure bestaat uit de briefselectie, één of meerdere selectiegesprekken en een game-based assessment. Na iedere fase bepalen we welke kandidaten we toelaten tot de volgende ronde van de selectieprocedure.
 • Selectiegesprekken vinden plaats in juni/juli. Door de coronasituatie kan de selectieprocedure langer duren.

Game-based assessment
Voor deze vacature vragen we je een game-based assessment te maken. Wat betekent dat? In deze assessmentvorm speel je verschillende games. Aan de hand van jouw resultaten kunnen wij beoordelen of je over de competenties en/of vaardigheden beschikt die je nodig hebt om de functie goed te kunnen vervullen. Extraleuk voor jou: nadat je de game-based assessment hebt voltooid, krijg jij ook een mooi rapport.

Goed om te weten:
Nadat je jouw sollicitatie hebt ingestuurd, ontvang je vanzelf een uitnodiging met een link naar het assessment. Je hebt tot 48 uur na het sluiten van de vacature de tijd om het assessment af te ronden.

Het resultaat van je assessment wordt gedeeld met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je account te verwijderen, zodat je resultaten niet meer zichtbaar zijn voor het ministerie.

Digitaal solliciteren
Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.